1. Preetama desai 7090090141
  2. Preetama Desai 7090090141 And Ramesh katti  BJP Fans bjp
    Mugalihal your site check out http://BJPMUGALIHAL.WORDPRESS.COM

Advertisements
Panel 1

Blog

This is the page where users will find your site’s blog

ಅಜಾತ ಶತ್ರು ಅಟಲ್ ಜೀಮರಣ ಹೊಂದಿದರು.

ಅಟಲ್ ಬಿಹಾರಿ ವಾಜಪೇಯಿ ಅಟಲ್ ಬಿಹಾರಿ ವಾಜಪೇಯಿಜನನ:ಡಿಸೆಂಬರ 25 1924ಹುಟ್ಟಿದೂರು:ಗ್ವಾಲಿಯರ್,ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶಭಾರತದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದದ್ದು:೧೦ನೇ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯಾಗಿರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷ:ಭಾರತಿಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿಮೊದಲನೆಯ ಕಾರ್ಯಾವಧಿಅಧಿಕಾರ ವಹಿಸಿಕೊಂಡದ್ದು:ಮೇ16 1996ಅಧಿಕಾರ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟದ್ದು:ಜೂನ 1 1996ಪೂರ್ವಾಧಿಕಾರಿ:ನರಸಿಂಹರಾವ್ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿ:ದೇವೇಗೌಡಎರಡನೆಯ ಕಾರ್ಯಾವಧಿಅಧಿಕಾರ ವಹಿಸಿಕೊಂಡದ್ದು:ಮಾರ್ಚ 19 1998ಅಧಿಕಾರ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟದ್ದು:ಮೇ22, 2004ಪೂರ್ವಾಧಿಕಾರಿ:ಐ ಕೆ ಗುಜ್ರಾಲ್ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿ:ಡಾ. ಮನಮೋಹನ ಸಿಂಗ್ಅಟಲ್ ಬಿಹಾರಿ ವಾಜಪೇಯಿ (ಜನನ ಡಿಸೆಂಬರ 25 1924) ಅಟಲ್ ಅವರು ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಕ್ರಿಸ್ ಮಸ್ ದಿನದಂದು. ಅದು ೧೯೨೪ ರಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣದೇವಿ ಹಾಗೂ ಕೃಷ್ಣ ಬಿಹಾರಿ ವಾಜಪೇಯಿ ಅವರಿಗೆ. ಮಧ್ಯ ಪ್ರದೇಶದ ಗ್ವಾಲಿಯರ್ ಹತ್ತಿರದ … Continue reading ಅಜಾತ ಶತ್ರು ಅಟಲ್ ಜೀಮರಣ ಹೊಂದಿದರು.

ಅಜಾತ ಶತ್ರು ಅಟಲ್ ಜೀಮರಣ ಹೊಂದಿದರು.

ಅಟಲ್ ಬಿಹಾರಿ ವಾಜಪೇಯಿ ಅಟಲ್ ಬಿಹಾರಿ ವಾಜಪೇಯಿಜನನ:ಡಿಸೆಂಬರ 25 1924ಹುಟ್ಟಿದೂರು:ಗ್ವಾಲಿಯರ್,ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶಭಾರತದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದದ್ದು:೧೦ನೇ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯಾಗಿರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷ:ಭಾರತಿಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿಮೊದಲನೆಯ ಕಾರ್ಯಾವಧಿಅಧಿಕಾರ ವಹಿಸಿಕೊಂಡದ್ದು:ಮೇ16 1996ಅಧಿಕಾರ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟದ್ದು:ಜೂನ 1 1996ಪೂರ್ವಾಧಿಕಾರಿ:ನರಸಿಂಹರಾವ್ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿ:ದೇವೇಗೌಡಎರಡನೆಯ ಕಾರ್ಯಾವಧಿಅಧಿಕಾರ ವಹಿಸಿಕೊಂಡದ್ದು:ಮಾರ್ಚ 19 1998ಅಧಿಕಾರ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟದ್ದು:ಮೇ22, 2004ಪೂರ್ವಾಧಿಕಾರಿ:ಐ ಕೆ ಗುಜ್ರಾಲ್ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿ:ಡಾ. ಮನಮೋಹನ ಸಿಂಗ್ಅಟಲ್ ಬಿಹಾರಿ ವಾಜಪೇಯಿ (ಜನನ ಡಿಸೆಂಬರ 25 1924) ಅಟಲ್ ಅವರು ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಕ್ರಿಸ್ ಮಸ್ ದಿನದಂದು. ಅದು ೧೯೨೪ ರಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣದೇವಿ ಹಾಗೂ ಕೃಷ್ಣ ಬಿಹಾರಿ ವಾಜಪೇಯಿ ಅವರಿಗೆ. ಮಧ್ಯ ಪ್ರದೇಶದ ಗ್ವಾಲಿಯರ್ ಹತ್ತಿರದ … Continue reading ಅಜಾತ ಶತ್ರು ಅಟಲ್ ಜೀಮರಣ ಹೊಂದಿದರು.

Panel 2 Placeholder
Panel 3 Placeholder
Panel 4 Placeholder