1. Preetama desai 7090090141
  2. Preetama Desai 7090090141 And Ramesh katti  BJP Fans bjp
    Mugalihal your site check out http://BJPMUGALIHAL.WORDPRESS.COM

Advertisements
Panel 1

Blog

This is the page where users will find your site’s blog

ಶ್ರೀರಾಮ ಸೇನಾ ಮುಗಳಿಹಾಳ

ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ಲ ನಾಡಿನ ಜನತೆಗೆ ಶ್ರೀ ಬಸವೇಶ್ವರ ಜಾತ್ರ ಮಹೋತ್ಸವ ಅಂಗವಾಗಿ ಶ್ರೀ ರಾಮ ಸೇನಾ ವತಿಯಿಂದ ಜನತೆಗೆ ಸುಸ್ವಾಗತ ಜೈ ಶ್ರೀ ರಾಮ ಊರಿನ ಹಿರಿಯರು :ಬಾಳಸಾಹೇಬ.ಗಂ.ನಾಯಿಕ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ ಮುಗಳಿಹಾಳ https://bjpmugaliha.websites.co.in/

Panel 2 Placeholder
Panel 3 Placeholder
Panel 4 Placeholder